Intressant kväll med Dryaderna om Generationsskifte.

Jenny Nilsson, jurist på Ludvig & co i Falkenberg pratade om vikten att man börjar planera i tid för Generationsskifte.

Många saker att tänka på. En viktig del är att låta alla inblandade vara delaktiga och ha högt i tak i diskussioner.

Ta hjälp utifrån en hel del juridik en hel del skatt. Gör en skriftlig värdering för att motverka framtida tvister.
Vad är fastigheten värd? Vad behöver vi själva? Vad/hur kan vi dela ut?

Det gemensamma målet är ett lyckat generationsskifte där Livspusslet – Ekonomi och Juridik – Skatt, går ihop.

27 kvinnor lyssnade och ställde frågor. Mycket lärorik kväll.

Tack för visat intresse!

/Styrelsen 

Lyckad skogsdag!

En fantastiskt trevlig och lyckad skogsdag lördagen den 29 april!🌲🌳🌞

24 kvinnor deltog i rundvandringen.

Maria Lennartsson, miljöledare på Södra visade runt i ett NS (NaturvårdsSkötsel område) Där ska alla åtgärder höja naturvärdet. Vi såg al på sockel, långsamtväxande granar som behåller skiktningen, död ved, grovgrenig tall med grov bark där fler arter trivs.
Bärris lingon/blåbär är motor i barrekosystemet.
Vi fick också se kultur- och bäckmiljö och vad man ska tänka på där.
Det går att söka Stöd till natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen (Nokås) hos Skogsstyrelsen.

På eftermiddagen vsade arborist Ylva Clause’n Wingårdh hur man veteraniserar träd. Både hur hon arbetar och hon tips på saker du kan göra själv i din skog.
Veteranisering = Ärrad kämpe, ett biologiskt ärrat träd Det skyndar på processen att ge träden samma egenskaper som gamla träd och ökar värdet för vissa arter.
Olika svampar vill ha olika tjocklek och höjd på träd, olika trädslag, fukt, att de står upprätt eller ligger ner. Ett starkt ekosystem vill ha bredd av olika typer död ved.
Veteranisering sker i första hand med bok och ek. Många rödlistade arter är knutna till gamla ekar. Eken tillhörde Kronan fram till 1800-talet och levererades till Svenska flottan så idag saknas mellangamla ekar, det finns nya och riktigt gamla ekar, därför har man påbörjat veteranisering för att skapa egenskaper som den äldre generationen av ek har.

SkogsElmia

2-4 juni är det dags för SkogsElmia i Jönköping!

Dryaderna kommer finnas i Spillkråkans monter 432 på lördagen

Är du Dryad och vill vara med och hjälpa till i monterm?

Spillkråkan står för din inträdes biljett och Dryaderna för körersättning för resan till och från Elmia.

Vill du veta mer kontakta oss via Facebook eller kontakta Monica Persson direkt.

Tips – Höstexkursion med Hallands skogklubb

Hallands skogsklubb inbjuder till en eftermiddag med skogsexkursion på

Tönnersjöhedens försökspark. De planerar två exkursionspunkter:

– Hyggesfritt skogsbruk med rundvandring i Eriksköpsförsöket.

– Blandskog med besök i ett fältförsök med rena och blandade ytor med

gran och björk.

Hela eftermiddagen genomförs i fält, kläder efter väder. Skogsklubben bjuder på

eftermiddagsfika.

Tid: 2022-10-05 kl 13:30-17:00

Samling: SLU, Simlångsdalen (https://kartor.eniro.se/m/nNGvC )

Anmälan: till skogsklubbens mailadress: hallandsskogsklubb@gmail.com

senast 2020-10-01. Antalet platser är begränsat, först till kvarn.

Klubben har inget medlemsregister, så sprid gärna denna inbjudan

om du har en kollega som inte nåtts av den.

Denna aktivitet arrangeras av Hallands Skogsklubb, som efter några år i vila nu gör

ett försök till ”nystart”. Vi avslutar exkursionen med ett årsmöte i klubben.

Välkomna,

Ulf Johansson, Johanna Ivarsson, Sven Nilsson

Förlegad kvinnosyn

Dryaderna reagerar starkt på förteget Frillesås bil och traktor som skickat kalendrar med lättklädda tjejer på till sina kunder vilket man kunnat läsa om i flera av länets tidningar. Hur tänker de att de ska locka unga kvinnor till mansdominerande yrken med så ålderdomliga värderingar. Några i Dryadernas styrelse satte ihop en insändare som kom in i Hallandsposten 16 december, se nedan.

Vad ska locka unga tjejer till en bransch med en förlegad kvinnosyn?

InsändareDryaderna är en förening som startades på 1990-talet, för skogsintresserade kvinnor. Vi arbetar för jämställdhet och vårt mål att stärka kvinnor i sitt skogsbrukande. I dag är nästan 40 procent av skogsägarna kvinnor och våra medlemmar finns företrädesvis på landsbygden och använder sig av lokala entreprenörer i branschen.

en artikel i HP den 11/12 läste vi om Helen Johansson som fick en nakenkalender i julklapp av Frillesås bil & traktor. Vi läste också vd:ns förklaring till utskicket och vi undrar såklart hur man tänkte? Tänkte man alls? Tror man att alla män uppskattar nakna kvinnor på väggen? Inte så troligt, men det stoppar inte företaget från att försvara utskicket. Så pinsamt och oproffsigt! Man borde kanske fundera mer på de fruar, döttrar, flickvänner och mödrar som får bilden av ett företag med värderingar som hör hemma på stenåldern. De är också kunder eller presumtiva kunder.

En viktig fråga inom de gröna näringarna är hur vi ska locka unga kvinnor att arbeta i mansdominerade yrken. Många landsbygdsföretag kämpar med rekryteringsfrågan. Det blir inte lättare när det fortfarande förekommer så otidsenliga värderingar.

För ett år sedan hamnade Skogsmaskintillverkaren Ponsse i blåsväder när deras tyska återförsäljare marknadsförde maskinerna med en nakenkalender. Reaktionerna i media lät inte vänta på sig och flera samarbetspartners gick ut och krävde förändring för fortsatta affärer. Ponsse pudlade och stoppade kalendern. För Ponsses del blev det inledningen till ett omfattande arbete med företagskulturen. Företagets anställda har genomgått en utbildning i likabehandling och vd Juho Nummela säger att kalenderhistorien blev en ögonöppnare som utvecklat Ponsse till ett vuxet företag.

Vi hoppas att debatten kring även den här kalendern kan leda till något positivt och att den ska bidra till förändring av förlegade kulturer. Att skapa förståelse i stället för splittring och framförallt vill vi att kvinnor tryggt ska kunna samarbeta med lokala företag som har jämställda värderingar.

Styrelsen för föreningen Dryaderna

ordförande Ann Kjellson