Aktuellt

Lördagen den 30 oktober kl. 9oo-1200.

Skogsträff på temat hyggesfritt skogsbruk.
Att bruka skogen utan kalhyggen är en het fråga i skogsdebatten, många har synpunkter men få har faktabaserad kunskap.
På Tönnersjöheden får vi se ett av parkens försök med hyggesfri skogsskötsel.
Under Ulf Johanssons ledning presenteras fakta om hur beståndet utvecklats, vilka åtgärder man genomfört och mycket annan intressant kunskap.

Anmälan senast 26 oktober till: mejl: Anki, annjoh789@gmail.com,
sms eller tel. Anki 073-983 50 38.
Ingen kostnad denna gång.


Plats: Tönnersjöhedens försökspark, samling vid huvudbyggnaden för vidare transport ut i skogen.

Ta med egen fikakorg och ett sittunderlag, det finns bänkar att sitta på.
Vid frågor ring eller sms:a Eva 073-078 95 47.
Ta gärna med en väninna som du vet är intresserad och kan ha nytta av att bli Dryad