Dryaderna är en politiskt obunden förening för kvinnor som vill lära sig mer om skogens ekologi, skogens sociala värden och skogsskötsel m.m. Du behöver inte äga skog för  att vara medlem.

Vi erbjuder skogsdagar, kurser, exkursioner och föreläsningar, allt i en anda av en avslappad stämning där inga frågor anses som dumma frågor.

Genom att ge kvinnor kunskaper om skog och skogsskötsel hoppas vi bidra till att ge kvinnor ökat intresse för att delta i skogsskötsel och skogsdebatt och därigenom en mer jämställd skogsnäring.

Du kan bo var du vill i landet. Verksamheten bedrivs företrädesvis i södra Halland, sydvästra Småland och Nordvästra Skåne och studieresor företas då och då till andra delar av landet.

Vi finns på Facebook  som Dryaderna