Länkar

  • skogssverige.se     gedigna kunskapssidor om trä, skog, papper m.m
  • slu.se                       kurser
  • spillkrakan.se        förening för skogsintresserade kvinnor precis som Dryaderna
  • skogsstyrelsen.se  erbjuder rådgivning, planer, kurser och skogsdagar