Lördagen den 23 april kl.09.00– 13.00. Skogsdag på temat ett mer variationsrikt skogsbruk I samband med skogsdagen håller vi vårt årsmöte och under dagen firar vi 20 år med tårta och bubbel!! Plats: Demo-gården i Linghult, vägbeskrivning finns på sista sidan. Program Vi börjar med årsmötet vid gårdens mysiga grillplats där vi tänt en brasa och serverar kokkaffe. Därefter kommer Anders Ekstrand, jägmästare och skogsskötselexpert på Södra, att ta med oss på en vandring genom olika lövskogsbestånd och hägn. Vi diskuterar vilka förutsättningar det finns att producera lövskog, vilka trädslag som passar ihop och avsättning för virke. Vi kommer även beröra gårdens intressanta kulturhistoria. Var och en tar med sig kaffe och matsäck. Ta gärna med något att sitta på. Anmälan senast den 20 april till Anki: mejl: annjoh789@gmail.com, tel. 073-983 50 38 Varmt välkomna! Vid frågor ring Eva 073-078 95 47

Bjud gärna med en väninna som du tror har nytta och glädje av att bli Dryad. Medlemsavgiften för 2022 är 150: – och betalas före den 20 april till bankgiro 5466-6334.
Det går också bra att swisha till: 073-983 50 38 Ann-Christin Johansson
När du betalar via internet skriv namn och medlems nr.

Dagordning för årsmöte i Dryaderna, lördagen den 23 maj 2022 kl. 09 00.
1) Val av ordförande för mötet
2) Val av sekreterare.
3) Upprop och fastställande av röstlängd.
4) Val av en (1) person, att jämte ordförande justera protokollet
5) Fråga om årsmötet utlysts i behörig ordning.
6) Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år.
7) Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning.
8) Revisorernas berättelse.
9) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
10) Fråga om kostnadsersättning för styrelsens ledamöter och revisorer.
11) Beslut om medlemsavgifter 2023. Styrelsens förslag 150: -.
12) Val av styrelse. a) fastställande av antal ledamöter b) val av ordförande. c) val av övriga ordinarie ledamöter.
13) Val av revisorer. a) val av ordinarie revisor. b) val av ersättare.
14) Val av valberedning och antal jämte sammankallande.
15) Ärende som av styrelsen eller medlem hänskjuts till föreningsmötet.
16) Ärende som mötet beslutar upptaga till behandling.
17) Övriga frågor.
18) Mötet avslutas.

Vägbeskrivning

Från Mästockavägen står det fortfarande ”Södra Demogård 3km” + Linghult 1km. Där sätter vi en Dryadskylt. GPS-adressen är Linghult gård 499, men då ska man köra vidare ca 1 km ner till grillplatsen. ”Linghultsskogen” Bökhultskylten visar in till byn, så där ska man inte svänga in. Avstånd från Mästocka: 10km Slmlångsdalen: 13km Vallås: 18 km

Ladda ner allt som pdf-fil via denna länk>>

Årsmöte 2022

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

3 × 3 =