En fantastiskt trevlig och lyckad skogsdag lördagen den 29 april!🌲🌳🌞

24 kvinnor deltog i rundvandringen.

Maria Lennartsson, miljöledare på Södra visade runt i ett NS (NaturvårdsSkötsel område) Där ska alla åtgärder höja naturvärdet. Vi såg al på sockel, långsamtväxande granar som behåller skiktningen, död ved, grovgrenig tall med grov bark där fler arter trivs.
Bärris lingon/blåbär är motor i barrekosystemet.
Vi fick också se kultur- och bäckmiljö och vad man ska tänka på där.
Det går att söka Stöd till natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen (Nokås) hos Skogsstyrelsen.

På eftermiddagen vsade arborist Ylva Clause’n Wingårdh hur man veteraniserar träd. Både hur hon arbetar och hon tips på saker du kan göra själv i din skog.
Veteranisering = Ärrad kämpe, ett biologiskt ärrat träd Det skyndar på processen att ge träden samma egenskaper som gamla träd och ökar värdet för vissa arter.
Olika svampar vill ha olika tjocklek och höjd på träd, olika trädslag, fukt, att de står upprätt eller ligger ner. Ett starkt ekosystem vill ha bredd av olika typer död ved.
Veteranisering sker i första hand med bok och ek. Många rödlistade arter är knutna till gamla ekar. Eken tillhörde Kronan fram till 1800-talet och levererades till Svenska flottan så idag saknas mellangamla ekar, det finns nya och riktigt gamla ekar, därför har man påbörjat veteranisering för att skapa egenskaper som den äldre generationen av ek har.

Lyckad skogsdag!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

18 + femton =