Aktuellt

Välkomna till ett nytt år med Dryaderna

På grund av pandemiläget har vi inga planerade aktiviteter hösten 2020.
Vi hoppas på att kunna ordna något till våren 2021.

Årsmöte

På grund av Corona-pandemin kunde inte årsmötet genomföras som planerat i våras.
Årsmöte hölls istället 26 augusti utomhus hos Annelie Lindroos i Halmstad. Viss förändring har skett i styrelsen, till ny ordförande valdes Ann Kjellson och två nya ledamöter valdes in, Monica Persson och Carin Jorlen. De som avgått är Sonja Seligmann och Erna Samuelsson. Vi det konstituerande styrlsemötet valdes Anna Jansdotter till vice ordförande, Ann-Christine Johansson fortsätter som kassör och Monica Persson valdes till sekreterare.