Här lägger vi in sådant som tidigare legat under aktuellt

Lördagen den 30 oktober kl. 9oo-1200.

Skogsträff på temat hyggesfritt skogsbruk.
Att bruka skogen utan kalhyggen är en het fråga i skogsdebatten, många har synpunkter men få har faktabaserad kunskap.
På Tönnersjöheden får vi se ett av parkens försök med hyggesfri skogsskötsel.
Under Ulf Johanssons ledning presenteras fakta om hur beståndet utvecklats, vilka åtgärder man genomfört och mycket annan intressant kunskap.

Anmälan senast 26 oktober till: mejl: Anki, annjoh789@gmail.com,
sms eller tel. Anki 073-983 50 38.
Ingen kostnad denna gång.


Plats: Tönnersjöhedens försökspark, samling vid huvudbyggnaden för vidare transport ut i skogen.

Ta med egen fikakorg och ett sittunderlag, det finns bänkar att sitta på.
Vid frågor ring eller sms:a Eva 073-078 95 47.
Ta gärna med en väninna som du vet är intresserad och kan ha nytta av att bli Dryad

Nätverksträff i Gammelkroppa

Ordförande Anna Jansdotter och medlemmarna Mathilda Clausén Wingårdh och Kerstin Granlund deltog 20-22 augusti i en nätverksträff i Värmland för skogliga nätverk förkvinnor. Förutom Dryaderna deltog representanter från Grenverket i Blekinge, Skogskvinnor i Värmland, Skogskvinns (Facebook), skogskällingarna på Gotland och Spillkråkorna som har stammar från norr till söder i Sverige.

Träffen var en del i ett projekt och hade organiserats av Helene Reiter från Grenverket,
Aina Spets från Skogskvinnorna i Värmland och Ingrid Stjernquist från
Spillkråkan. Projektstöd hade beviljats av Jämställdhetsmyndigheten och
syftet var att skapa förutsättningar för samarbete mellan de grupperingar i
landet som arbetar med jämställdhetsfrågor inom skogsbruket.

Vi fick information från Nordiske skogskvinnor, varje föreningen presenterade sig och vad man arbetar med. Vi pratade om de regionala skogsstrategierna och den nationella skogsstrategin. Vi genomförde grupparbeten som mynnade ut i en strategi
för hur vi fortsättningsvis skall samarbeta mellan de olika nätverken. Vi fick också en
presentation av Paper Province. Detta är ett företagskluster med säte i Karlstad som har
115 medlemsföretag. Tillsammans med deras VD och medarbetare hade vi en intressant
workshop.

Årsmöte/skogsdag 2021

Styrelsen har beslutat att ställa in den kombinerade skogsdagen/årsmötet på grund av den besvärliga smittspridningen av covid-19 i samhället. Vi hoppas kunna genomföra den senare i år.

Bara årsmöte blir istället tisdagen den 25/5 kl. 18.00.

Plats: Bostadsrättsföreningen Domherrens trädgård, Laholmsvägen 14-30 i Halmstad. 

GPS: Morups fönster Laholmsvägen 14 eller Pilefeltsgatan 3.

Parkering finns på båda sidor Pilefeltsgatan.

Ingång till trädgården bredvid Morups fönster. 

Vid regn finns inglasat uterum för max 4 personer, övriga får klara sig med paraplyer och regnkläder.

Det finns gott om stolar och några bord. 

Kaffe och tilltugg tar var och en med sig.

Välkomna

Styrelsen

Förlegad kvinnosyn

Dryaderna reagerade starkt på förteget Frillesås bil och traktor som skickat kalendrar med lättklädda tjejer på till sina kunder vilket man kunnat läsa om i flera av länets tidningar. Hur tänker de att de ska locka unga kvinnor till mansdominerande yrken med så ålderdomliga värderingar. Några i Dryadernas styrelse satte ihop en insändare som kom in i Hallandsposten 16 december, se nedan.

Vad ska locka unga tjejer till en bransch med en förlegad kvinnosyn?

Dryaderna är en förening som startades på 1990-talet, för skogsintresserade kvinnor. Vi arbetar för jämställdhet och vårt mål att stärka kvinnor i sitt skogsbrukande. I dag är nästan 40 procent av skogsägarna kvinnor och våra medlemmar finns företrädesvis på landsbygden och använder sig av lokala entreprenörer i branschen.

en artikel i HP den 11/12 läste vi om Helen Johansson som fick en nakenkalender i julklapp av Frillesås bil & traktor. Vi läste också vd:ns förklaring till utskicket och vi undrar såklart hur man tänkte? Tänkte man alls? Tror man att alla män uppskattar nakna kvinnor på väggen? Inte så troligt, men det stoppar inte företaget från att försvara utskicket. Så pinsamt och oproffsigt! Man borde kanske fundera mer på de fruar, döttrar, flickvänner och mödrar som får bilden av ett företag med värderingar som hör hemma på stenåldern. De är också kunder eller presumtiva kunder.

En viktig fråga inom de gröna näringarna är hur vi ska locka unga kvinnor att arbeta i mansdominerade yrken. Många landsbygdsföretag kämpar med rekryteringsfrågan. Det blir inte lättare när det fortfarande förekommer så otidsenliga värderingar.

För ett år sedan hamnade Skogsmaskintillverkaren Ponsse i blåsväder när deras tyska återförsäljare marknadsförde maskinerna med en nakenkalender. Reaktionerna i media lät inte vänta på sig och flera samarbetspartners gick ut och krävde förändring för fortsatta affärer. Ponsse pudlade och stoppade kalendern. För Ponsses del blev det inledningen till ett omfattande arbete med företagskulturen. Företagets anställda har genomgått en utbildning i likabehandling och vd Juho Nummela säger att kalenderhistorien blev en ögonöppnare som utvecklat Ponsse till ett vuxet företag.

Vi hoppas att debatten kring även den här kalendern kan leda till något positivt och att den ska bidra till förändring av förlegade kulturer. Att skapa förståelse i stället för splittring och framförallt vill vi att kvinnor tryggt ska kunna samarbeta med lokala företag som har jämställda värderingar.

Styrelsen för föreningen Dryaderna

ordförande Ann Kjellson

———————————————————————————————-

Välkomna till ett nytt år med Dryaderna

På grund av pandemiläget har vi inga planerade aktiviteter hösten 2020.
Vi hoppas på att kunna ordna något till våren 2021.

———————————————————————————————

Årsmöte

På grund av Corona-pandemin kunde inte årsmötet genomföras som planerat i våras.
Årsmöte hölls istället 26 augusti utomhus hos Annelie Lindroos i Halmstad. Viss förändring har skett i styrelsen, till ny ordförande valdes Ann Kjellson och två nya ledamöter valdes in, Monica Persson och Carin Jorlen. De som avgått är Sonja Seligmann och Erna Samuelsson. Vi det konstituerande styrlsemötet valdes Anna Jansdotter till vice ordförande, Ann-Christine Johansson fortsätter som kassör och Monica Persson valdes till sekreterare.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Dryaderna-höst-19-724x1024.jpg
Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är 20190920-dryad-nov-19-725x1024.jpg

Sverige har världens tätaste älgstam! Är det möjligt att få makten över jakten? 

Vi fick vandra med Morgan Eriksson med fru på familjens skogsmarker. Morgan har erfarenhet skogsskötsel som skogstekniker, arbete på Tönnersjöhedens Försökspark ,jägare, skogsägare, viltombud i Södra,och styrelseledamot i Hallands Östra Viltförvaltningsområde. En lång meritlista. Han delade med sig av sina erfarenheter och kunskaper rörande älgbestånd och tillgång på bete kontra möjligheten att få upp tallskog och lövskog utan hägn.Vi kan säga meddetsamma att det sistnämnda är näst intill omöjligt som det ser ut med den stora älgstam som vi har idag.  

Efter den skogsdagen har vi nog alla fokus på” RASE ” rönn, asp, sälg och ek och bärris, när vi går i skogen, växter som är älgens huvudföda.

EN ÄLG  behöver 1000 kg foder på en vinter

Det kan bli  9500 toppar från gallringstallar.  ( tallen tappar                                  kvaliltet eller blir inget tallträd alls) 

EN ÄLG äter lika mycket som 7 rådjur!

Den ekonomiska förlusten beräknad på en genomsnittlig Södramedlem och på all sin skogsmark blir 200kr per ha och år. 
Har du 50 ha ,så förorar du 10000 kr per år i utebliven produktion. På 10 år      blir det avsevärda pengar!

Vi har världens tätaste älgstam och skjuter av minst andel av den! Finland skjuter av nästan  halva sin lilla stam varje år. Finland levererar den finaste björkvirket och i  Finland behöver man inte hägna bestånden.

RÅD: För att kunna få upp bete till älgen måste stammen dras ner. Det gynnar i längden älgen  så den får bättre fodertillgång av rätt sorter och vi kan få upp tall och löv på sikt.

  • Delta i älgjaktsmöten som markägare och påverka avskjutningen.
  • Lämna redan betade stammar av tall och löv
  • Spara regelmässigt rönn, asp,sälg och ek RASE och andra viltbegärliga trädslag
  • Städa inte bort underväxt i onödan.
  • (håll skogen så pass gles att ljus kommer ner och bärris kan komma upp.)

Har du makten över jakten i din skog?

Skogsdag den 21 april kl 10-14

Vi träffas hos skogstekniker Morgan Johansson i Lahult, Rydöbruk. Morgan arbetar på Tönnersjöhedens Försökspark. Han kommer att tala om vad man skall spara till viltet och kraftledningsgatornas  och vägrenarnas betydelse.

Kostnad 60 kr som betalas via swish nr 073- 983 50 38 (Ann-Christin Johansson) eller kontant. Egen fika medtas.

Anmälan senast den 17 april till

sonja.seligmann7@gmail.com eller

tfn Ann Kjellson 70-350 98 00.

Vägbeskrivning:
Från Halmstad (väg 26) nordost, kör förbi Torup, ta andra avfarten i rondellen (väg 26). Kör 3,6 km. Sväng höger in på N687, mot Rydöbruk, kör 2 km sväng vänster.Framme.

DRYADERNA ÖNSKAR DIG EN GLAD PÅSK!

10 mars 2018

                         Lite kort från  årsmötet

Erna Samuelsson höll en presentation  om insektsbett och då för de flesta av oss i skogen välkända fästingarna. Efter skogsvistelser ska man undersöka sin kropp för att upptäcka fästingar och bett. Det är viktigt att få antibiotika i tid för att häva Borelia. Så se om dig!Angående TBE berättade hon att beroende på hur gammal man är får man olika många doser och doserna ska underhållas. I Halland finns inga dokumenterade fall av TBE. (men det gäller ju att tänka efter själv var och och hur man vistas i skog och äng)

Ann Kjellsons presentation om skogskurserna Hållbart Familjeskogsbruk på Linnéuniversitetet i Växjö var inspirerande hon har deltagit med stor behållning och lärt sig oerhört mycket och hon rekommenderar varmt kurserna.

Skogshistoriska sällskapet har bjudit in Dryaderna tillsammans med                  systerorganisationerna Spillkråkan i Skåne, Grenverket i Blekinge, och Spillkråkan i Småland till ett samarbete om Kvinnornas del i skogshistorien Känner du till någon kvinna som på något sätt varit tongivande eller engagerad i skog eller  skogsfrågor så ta kontakt med Annelie Lindroos eller Anna Sahlström, så kanske någon av er kan ordna en liten presentation av kvinnan på det gemensamma seminarium på Linnéuniversitet i Växjö den 28 oktober.

Man diskuterade om kallelsen till årsmötena kan göras via mejl istället för via snigelpost. Medlemmarna tyckte, att eftersom det är dyrt idag att skicka dessa brev, bör man gå över till mejl. Styrelsen fick i uppdrag att ta ställning till detta och förbereda det inför nästa årsmöte eftersom det kräver en stadgeändring.

Medlemsavgiften blev bestämd till 150:- som tidigare

Styrelsen omvaldes, liksom revisorer och deras suppleanter.Inga Henriksson avgick från valberedningen och Carin Jorlén valdes in i hennes ställe. Barbro Bengstsson kvarstår i valberedningen och  Monika Persson fortsätter som sammankallande i den samma.

Till höstens programpunkt hade styrelsen en idé om en kulturvandring Rönne.

Nästa skogsdag är den 21 april.

Skogshistoriska Sällskapet är en förening som förmedlar kunskap och förståelse för skogens historiska betydelse för vår överlevnad och utveckling. Bra kubnskaper att ha i ryggen i dessa tider.

Kolla på deras hemsida:  skogshistoria.se

Dags för Adventsmys!
Den 22 november kl.18.00-20.00 samlas vi på Trädgårdskompaniet, Klövervägen 1 i Haverdal.
Det ges tips på olika adventsarrangemang och kransar. Vi får själva släppa loss fantasin och göra egna kreationer.
Pris: 150kr +materialkostnad.
Adventsfika ingår.
Begränsat antal platser.
Anmälan senast den 17 nov.till
sonja.seligmann7@gmail.com eller Ann Kjellson 070-350 98 00
Hjärtligt välkomna!

Liten rapport från skogsdagen!

Här kommer några bilder från vår utflykt till Linneryd i närheten av Tingsryd. Först besökte vi Södras plantskola där platschefen Ida Karlsson berättade, intressant och engagerat om arbetet där och hur Södra utvecklar sitt plantmaterial. Fundera på hur många rullar toalettpapper det blir av granplantorna i växthuset. Därefter år vi lunch på STF:s anläggning Korrö (väl värt ett besök i sig)- Slutligen besökte vi Camilla Logarn i hennes skog och fick höra om hur viktigt det är att vi skogsägare ser till att även vår åsikter hörs i den näringspolitiska debatten på olika nivåer. Vi tackar Ida och Camilla som tog sig tid och gjorde vår dag så lyckad.