Tidigare information

Här lägger vi in sådant som tidigare legat under aktuellt

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Dryaderna-höst-19-724x1024.jpg
Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är 20190920-dryad-nov-19-725x1024.jpg

Sverige har världens tätaste älgstam! Är det möjligt att få makten över jakten? 

Vi fick vandra med Morgan Eriksson med fru på familjens skogsmarker. Morgan har erfarenhet skogsskötsel som skogstekniker, arbete på Tönnersjöhedens Försökspark ,jägare, skogsägare, viltombud i Södra,och styrelseledamot i Hallands Östra Viltförvaltningsområde. En lång meritlista. Han delade med sig av sina erfarenheter och kunskaper rörande älgbestånd och tillgång på bete kontra möjligheten att få upp tallskog och lövskog utan hägn.Vi kan säga meddetsamma att det sistnämnda är näst intill omöjligt som det ser ut med den stora älgstam som vi har idag.  

Efter den skogsdagen har vi nog alla fokus på” RASE ” rönn, asp, sälg och ek och bärris, när vi går i skogen, växter som är älgens huvudföda.

EN ÄLG  behöver 1000 kg foder på en vinter

Det kan bli  9500 toppar från gallringstallar.  ( tallen tappar                                  kvaliltet eller blir inget tallträd alls) 

EN ÄLG äter lika mycket som 7 rådjur!

Den ekonomiska förlusten beräknad på en genomsnittlig Södramedlem och på all sin skogsmark blir 200kr per ha och år. 
Har du 50 ha ,så förorar du 10000 kr per år i utebliven produktion. På 10 år      blir det avsevärda pengar!

Vi har världens tätaste älgstam och skjuter av minst andel av den! Finland skjuter av nästan  halva sin lilla stam varje år. Finland levererar den finaste björkvirket och i  Finland behöver man inte hägna bestånden.

RÅD: För att kunna få upp bete till älgen måste stammen dras ner. Det gynnar i längden älgen  så den får bättre fodertillgång av rätt sorter och vi kan få upp tall och löv på sikt.

  • Delta i älgjaktsmöten som markägare och påverka avskjutningen.
  • Lämna redan betade stammar av tall och löv
  • Spara regelmässigt rönn, asp,sälg och ek RASE och andra viltbegärliga trädslag
  • Städa inte bort underväxt i onödan.
  • (håll skogen så pass gles att ljus kommer ner och bärris kan komma upp.)

Har du makten över jakten i din skog?

Skogsdag den 21 april kl 10-14

Vi träffas hos skogstekniker Morgan Johansson i Lahult, Rydöbruk. Morgan arbetar på Tönnersjöhedens Försökspark. Han kommer att tala om vad man skall spara till viltet och kraftledningsgatornas  och vägrenarnas betydelse.

Kostnad 60 kr som betalas via swish nr 073- 983 50 38 (Ann-Christin Johansson) eller kontant. Egen fika medtas.

Anmälan senast den 17 april till

sonja.seligmann7@gmail.com eller

tfn Ann Kjellson 70-350 98 00.

Vägbeskrivning:
Från Halmstad (väg 26) nordost, kör förbi Torup, ta andra avfarten i rondellen (väg 26). Kör 3,6 km. Sväng höger in på N687, mot Rydöbruk, kör 2 km sväng vänster.Framme.

DRYADERNA ÖNSKAR DIG EN GLAD PÅSK!

10 mars 2018

                         Lite kort från  årsmötet

Erna Samuelsson höll en presentation  om insektsbett och då för de flesta av oss i skogen välkända fästingarna. Efter skogsvistelser ska man undersöka sin kropp för att upptäcka fästingar och bett. Det är viktigt att få antibiotika i tid för att häva Borelia. Så se om dig!Angående TBE berättade hon att beroende på hur gammal man är får man olika många doser och doserna ska underhållas. I Halland finns inga dokumenterade fall av TBE. (men det gäller ju att tänka efter själv var och och hur man vistas i skog och äng)

Ann Kjellsons presentation om skogskurserna Hållbart Familjeskogsbruk på Linnéuniversitetet i Växjö var inspirerande hon har deltagit med stor behållning och lärt sig oerhört mycket och hon rekommenderar varmt kurserna.

Skogshistoriska sällskapet har bjudit in Dryaderna tillsammans med                  systerorganisationerna Spillkråkan i Skåne, Grenverket i Blekinge, och Spillkråkan i Småland till ett samarbete om Kvinnornas del i skogshistorien Känner du till någon kvinna som på något sätt varit tongivande eller engagerad i skog eller  skogsfrågor så ta kontakt med Annelie Lindroos eller Anna Sahlström, så kanske någon av er kan ordna en liten presentation av kvinnan på det gemensamma seminarium på Linnéuniversitet i Växjö den 28 oktober.

Man diskuterade om kallelsen till årsmötena kan göras via mejl istället för via snigelpost. Medlemmarna tyckte, att eftersom det är dyrt idag att skicka dessa brev, bör man gå över till mejl. Styrelsen fick i uppdrag att ta ställning till detta och förbereda det inför nästa årsmöte eftersom det kräver en stadgeändring.

Medlemsavgiften blev bestämd till 150:- som tidigare

Styrelsen omvaldes, liksom revisorer och deras suppleanter.Inga Henriksson avgick från valberedningen och Carin Jorlén valdes in i hennes ställe. Barbro Bengstsson kvarstår i valberedningen och  Monika Persson fortsätter som sammankallande i den samma.

Till höstens programpunkt hade styrelsen en idé om en kulturvandring Rönne.

Nästa skogsdag är den 21 april.

Skogshistoriska Sällskapet är en förening som förmedlar kunskap och förståelse för skogens historiska betydelse för vår överlevnad och utveckling. Bra kubnskaper att ha i ryggen i dessa tider.

Kolla på deras hemsida:  skogshistoria.se

Dags för Adventsmys!
Den 22 november kl.18.00-20.00 samlas vi på Trädgårdskompaniet, Klövervägen 1 i Haverdal.
Det ges tips på olika adventsarrangemang och kransar. Vi får själva släppa loss fantasin och göra egna kreationer.
Pris: 150kr +materialkostnad.
Adventsfika ingår.
Begränsat antal platser.
Anmälan senast den 17 nov.till
sonja.seligmann7@gmail.com eller Ann Kjellson 070-350 98 00
Hjärtligt välkomna!

Liten rapport från skogsdagen!

Här kommer några bilder från vår utflykt till Linneryd i närheten av Tingsryd. Först besökte vi Södras plantskola där platschefen Ida Karlsson berättade, intressant och engagerat om arbetet där och hur Södra utvecklar sitt plantmaterial. Fundera på hur många rullar toalettpapper det blir av granplantorna i växthuset. Därefter år vi lunch på STF:s anläggning Korrö (väl värt ett besök i sig)- Slutligen besökte vi Camilla Logarn i hennes skog och fick höra om hur viktigt det är att vi skogsägare ser till att även vår åsikter hörs i den näringspolitiska debatten på olika nivåer. Vi tackar Ida och Camilla som tog sig tid och gjorde vår dag så lyckad.